test

DOKUFEST-LAB

This is a cover block, with a heading, a paragraph, and a button block.

 

FILM SCREENINGS AND DEBATES FOR STUDENTS DURING LOCKDOWN

One of the major challenges for our educational program was the incorporation of the film through online platforms. Right after […]

 

 

Virtual Classroom

DokuFest’s educational department DokuLab has intensified the activities despite the pandemic and the lockdown of the educational sector in Kosovo. […]

 

 

MËSIMDHËNËSIT VIZUALË

Ekipi ynë i departamentit DokuLab në shkurt vazhdoi seancat e rregullta të zhvillimit të fletave të punës për të pasuruar […]