Rec’On the Future

6 filma të prodhuar përmes një programi bashkëpunues, të bashkëfinancuar nga programi Erasmus + (Komisioni Evropian) dhe Conseil RÈgional PACA në partneritet me Pistes Solidaires Mediterranee dhe DokuFest.