Filmmaking Workshop on Human Rights and Democratic Values

5 filma të krijuara nga nxënës e studentë, që flasin për të drejtat e njeriut dhe vlerat e demokracisë, përkrahur nga OSBE në Kosovë.