Border Pass

Projekte bashkëpunuese me të rinj që vijnë nga Zvicra, Kosova, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina. Projekt i realizuar nga Swiss Youth Film Festival & Documentary Film Festival, Dokufest, KREF Filmski Festival në Serbi, Pravo Ljudski Film Festival në Bosnje dhe Hercegovinë.