7 YEARS OF PARTNERSHIP

EFA Young Audience Award in 2012 has established the young audience category from the age of 12-14 to share the prize of nominated films each year by the organizational structure of this academy.

DokuFest is pleased to be a partner in this film organization for 7 years in a row, which this year despite the pandemic situation was organized with a lot of creativity and interest by young audience from 32 states and 71 cities around the world. This year, Kosovo was represented by 22 young participants from Prizren, who watched three nominated films by this academy on the online platform.

Akademia Evropiane e Filmit në vitin 2012 ka themeluar kategorinë per audiencën e të rinjëve nga mosha 12-14 vjeçare për të ndarë çmimin e filmave të nominuar për çdo vit nga struktura organizative të kësaj akademie.

DokuFest ka kënaqësinë që për 7 vite rradhazi të jetë partnere në këtë organizim kinematografik, i cili këtë vit përkundër gjendjes pandemike u organizua me shumë kreativitet dhe interesim nga të rinjët e 32 shteteve dhe 71 qyteteve të botës. Këtë vit Kosova u përfaqësua nga 22 të rinjë të Prizrenit, të cilët në platformën online shikuan tre filmat e nominuar nga kjo akademi.

The nominated films were:

 1. My Brother Chases Dinosaurs
  Director: Stefano Cipani
  Gio is Jack’s younger brother, who has Down syndrome. During his childhood years Jack believed in his parents little lies that his brother possesses supernatural powers and is special. Admiring his special brother, who has a special interest in dinosaurs, later gives him a sense of shame. When Jack starts high school and meets his first love Arianna, he hides from her Gio’s disability and even officially declares him dead, not counting the consequences of his behavior.
  This film is based on the autobiographical novel by writer Giacomo Mazzariol, translated into several languages and sold over 300,000.00 copies all over the world.

Filmat e nominuar ishin:

 1. My Brother Chases Dinosaurs
  Regjia: Stefano Cipani
  Gio është vëllau i vogël i Jack-it, i cili është me sindromën Down. Gjatë viteve të fëmijërisë Jack ka besuar në gënjeshtrat e vogla të prindërve të tij, se vëllau i tij posedon fuqi të mbinatyrshme dhe është i veçantë. Admirimi për vëllaun e tij të veçantë, i cili ka një interesim të veçantë për dinosaurët, më vonë i jep një ndjenjë turpi. Kur Jack fillon shkollën e mesme dhe takon dashurinë e tij të parë Arianna, ai fsheh nga ajo paaftësinë e Gios dhe madje zyrtarisht e shpallë atë të vdekur, duke mos i llogaritur pasojat e sjelljes së tij .
  Ky film është bazuar në novelën autobiografike të shkrimtarit Giacomo Mazzariol, të përkthyer në disa gjuhë të botës dhe të shitur me mbi 300,000.00 kopje.
 1. Rocca Changes The World
  Director: Katja Benrath
  Do you remember Pippi Longstocking? red headed girl, adventures and her enigmatic personality. It will bring to you a 11-year-old girl Rocca, who for a while had to move and live at her grandmother in Hamburg, since her astronaut father has to work at the ISS – International Space Station.
  Rocca, a daughter raised by her father, now has new adventures at her beloved grandmother.
  The film is based on the novel by Swedish writer Astrid Lindgren.
 1. Rocca Changes The World
  Regjia: Katja Benrath
  Ju kujtohet Pipi Çorapëgjata? me flokët e kuqe, aventurat dhe personalitetin e saj enigmatik. Do të ju sjellë vajza 11 vjeçare Rocca, e cila për një periudhë i duhet të shpërngulet dhe të jetoj tek gjyshja e saj në Hamburg, pasi që babai i saj astronaut duhet të punoj në ISS – Stacioni ndërkombëtar i hapësirës.
  Rocca vajza e rritur nga babai, tani ka aventura të reja tek e dashura gjyshe.
  Ky film është bazuar në novelën e shkrimtarës suedeze Astrid Lindgren.
 1. My Extraordinary Summer with Tess
  Director: Steven Wouterlood
  Sam, a boy who lives on the Dutch island of Terschellin, will spend a surprising and very mystical summer while he meets a girl called Tess who is his age.
 1. My Extraordinary Summer with Tess
  Regjia: Steven Wouterlood
  Sam djaloshi i cili jeton në ishullin holandez Terschellin, do të kaloj një verë befasuese dhe shumë mistike pasi e takon vajzën Tess e cila është moshatare e tij.
  Ky film është bazuar në novelën e shkrimtarës holandeze Anna Woltz.

The voting ceremony took place live on Sunday, April 26 from 12:00 to 16:00 from 2000 young participants from all over the world, and the winner was announced the film My Brother Chases Dinosaurs with 2662 votes.

Ceremonia e votimit është realizuar drejtepërdrejtë të dielën e 26 prillit nga ora 12:00 deri në orën 16:00 nga 2000 të rinjë nga e mbarë bota, dhe më pas është shpallur fitues filmi My Brother Chases Dinosaurs me 2662 vota.