Katalogu i Filmave DokuFest

Katalogu i të gjithë filmave të prodhuar përmes Laboratorit të Prodhimit të Filmit të DokuFest që nga viti 2013. Laboratori i Prodhimit të Filmit është një program trajnues që inkurajon filmbërjen krijuese të dokumentarëve përmes ushtrimeve praktike për tregim vizual, gjersa familjarizon të rinjtë me konceptin e qytetarisë aktive, të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike. Ky program udhëzon dhe nxit të rinjtë të ndërmarrin veprime dhe të jenë agjentë aktivë për ndryshimet shoqërore përmes tregimit dhe krijimit të filmit.

Eksploroni bazën tonë të të dhënave me mbi 100 filma falas dhe gjeni tituj me burime shoqëruese edukative.