Biblioteka Digjitale e Mësimdhënësit

Platformë virtuale me materiale didaktike për përdorimin e filmit në klasë në përputhje me Kornizën Kurrikulare të Republikës së Kosovës. Krijoni një llogari për qasje të pakufizuar në Bibliotekën Digjitale me mbi 150 filma dhe 80 fleta të punës për përdorimin e filmit në klasë.

Si funksionon një bibliotekë digjitale?

Si funksionon një bibliotekë digjitale?

Mjetet digjitale që ne krijuam në faqen tonë të DokuLab u mundësojnë mësimdhënësve qasje në filma dhe materiale shoqëruese didaktike.

06/04/21